مارجین در فارکس چیست ؟

مارجین در فارکس، مبلغی از پول شما است که به عنوان وثیقه نزد کارگزار فارکس نگهداری می‌شود. این مبلغ برای جبران ضررهای احتمالی شما در معاملات فارکس استفاده می‌شود.

هنگام انجام معامله فارکس، شما در واقع در حال قرض گرفتن پول از کارگزار خود هستید. این پول را می‌توانید برای خرید یا فروش ارزها استفاده کنید.

اگر معامله شما سودآور باشد، کارگزار مبلغ قرض گرفته شده را به همراه سود آن به شما باز می‌گرداند. اما اگر معامله شما زیان‌آور باشد، کارگزار از مبلغ مارجین شما برای جبران ضرر استفاده می‌کند.

اگر مبلغ مارجین شما برای پوشش ضررهای معامله شما کافی نباشد، کارگزار ممکن است معامله شما را به زور ببندد. این به این معنی است که شما کل مبلغ معامله خود را از دست می‌دهید.

مقدار مارجین مورد نیاز برای معامله به حجم معامله و نسبت مارجین کارگزار شما بستگی دارد. نسبت مارجین، نسبتی از ارزش معامله است که کارگزار از شما به عنوان مارجین می‌خواهد.

به عنوان مثال، اگر نسبت مارجین کارگزار شما 1:100 باشد، برای معامله یک لات استاندارد EUR/USD، به 1000 دلار مارجین نیاز دارید.

مارجین می‌تواند یک ابزار قدرتمند برای معامله‌گران فارکس باشد. با استفاده از مارجین، می‌توانید حجم معاملات خود را افزایش دهید و سود بالقوه خود را نیز افزایش دهید.

با این حال، مارجین می‌تواند خطرناک نیز باشد. اگر معامله شما زیان‌آور باشد، ممکن است کل مبلغ سرمایه خود را از دست بدهید.

محاسبه مارجین در فارکس

 

کال مارجین در فارکس

 

مارجین در فارکس، مبلغی از پول شما است که به عنوان وثیقه نزد کارگزار فارکس نگهداری می‌شود. این مبلغ برای جبران ضررهای احتمالی شما در معاملات فارکس استفاده می‌شود.

هنگام انجام معامله فارکس، شما در واقع در حال قرض گرفتن پول از کارگزار خود هستید. این پول را می‌توانید برای خرید یا فروش ارزها استفاده کنید.

اگر معامله شما سودآور باشد، کارگزار مبلغ قرض گرفته شده را به همراه سود آن به شما باز می‌گرداند. اما اگر معامله شما زیان‌آور باشد، کارگزار از مبلغ مارجین شما برای جبران ضرر استفاده می‌کند.

اگر مبلغ مارجین شما برای پوشش ضررهای معامله شما کافی نباشد، کارگزار ممکن است معامله شما را به زور ببندد. این به این معنی است که شما کل مبلغ معامله خود را از دست می‌دهید.

مقدار مارجین مورد نیاز برای معامله به حجم معامله و نسبت مارجین کارگزار شما بستگی دارد. نسبت مارجین، نسبتی از ارزش معامله است که کارگزار از شما به عنوان مارجین می‌خواهد.

به عنوان مثال، اگر نسبت مارجین کارگزار شما 1:100 باشد، برای معامله یک لات استاندارد EUR/USD، به 1000 دلار مارجین نیاز دارید.

مارجین می‌تواند یک ابزار قدرتمند برای معامله‌گران فارکس باشد. با استفاده از مارجین، می‌توانید حجم معاملات خود را افزایش دهید و سود بالقوه خود را نیز افزایش دهید.

با این حال، مارجین می‌تواند خطرناک نیز باشد. اگر معامله شما زیان‌آور باشد، ممکن است کل مبلغ سرمایه خود را از دست بدهید.

بنابراین، قبل از استفاده از مارجین، باید خطرات آن را به خوبی درک کنید.

فری مارجین در فارکس چیست

 

فری مارجین در فارکس، مقدار پولی است که در حساب شما باقی مانده است و می‌توانید از آن برای باز کردن معاملات جدید استفاده کنید.

فری مارجین، تفاوت بین اکوئیتی حساب شما و مارجین استفاده شده است. اکوئیتی حساب شما، کل ارزش حساب شما به اضافه سود یا ضرر معامله‌های باز شما است. مارجین استفاده شده، مقدار مارجینی است که کارگزار شما برای باز نگه داشتن معاملات شما قرض گرفته است.

به عنوان مثال، فرض کنید حساب شما 10000 دلار داشته باشد و 5000 دلار مارجین استفاده شده داشته باشید. در این صورت، فری مارجین شما 5000 دلار خواهد بود.

فری مارجین مهم است زیرا نشان می‌دهد که شما چقدر پول برای باز کردن معاملات جدید دارید. اگر فری مارجین شما کم باشد، ممکن است نتوانید معاملات جدیدی باز کنید.

همچنین، اگر فری مارجین شما به صفر برسد، کارگزار ممکن است معامله‌های شما را به زور ببندد. این به این معنی است که شما کل مبلغ معامله‌های خود را از دست می‌دهید.

بنابراین، مهم است که همیشه فری مارجین خود را بررسی کنید و مطمئن شوید که مقدار کافی از آن را دارید.

محاسبه مارجین در فارکس

برای محاسبه مارجین در فارکس، می‌توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

مارجین = حجم معامله * نسبت مارجین

حجم معامله، مقدار ارزی است که شما در معامله می‌خرید یا می‌فروشید. نسبت مارجین، نسبتی از ارزش معامله است که کارگزار از شما به عنوان مارجین می‌خواهد.

به عنوان مثال، فرض کنید می‌خواهید یک لات استاندارد EUR/USD را با قیمت 1.2000 بخرید. حجم معامله یک لات استاندارد 100000 واحد ارز پایه است. نسبت مارجین کارگزار شما 1:100 است.

در این صورت، مارجین مورد نیاز برای معامله شما برابر است با:

مارجین = 100000 * 1/100
= 1000

بنابراین، شما باید 1000 دلار مارجین برای باز کردن این معامله داشته باشید.

توجه داشته باشید که مارجین مورد نیاز برای معامله در کارگزاران مختلف متفاوت است. بنابراین، همیشه قبل از انجام معامله، نسبت مارجین کارگزار خود را بررسی کنید.

در اینجا چند نکته برای استفاده ایمن از مارجین در فارکس آورده شده است:

  • همیشه نسبت مارجین کارگزار خود را بررسی کنید.
  • تنها با مقداری پول که می‌توانید از دست بدهید، معامله کنید.
  • از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید.
  • از یک استراتژی معاملاتی پایدار پیروی کنید.
  • قبل از انجام هر معامله، ریسک و پاداش احتمالی آن را ارزیابی کنید.